Przejdź do treści Wyszukiwarka

Wyszukiwarka obiektów

Zgłoś swój obiekt

Dobre praktyki

Projekt Certyfikatu Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej służy wspieraniu najwyższych standardów w branży turystycznej. Sprawdź, jakie dobre praktyki należy stosować, aby otrzymać certyfikat. Otrzymasz go w drodze autocertyfikacji – dotyczy to zarówno obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, jak i obiektów świadczących działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (MICE).

Polski Bon Turystyczny

Realizacja świadczenia Polski Bon Turystyczny, w tym znajomość programu (jego zasad), właściwe oznakowanie oraz informacja o korzystaniu z PBT.


Podróże z dziećmi

Dostosowanie oferty turystycznej do potrzeb dzieci i rodzin podróżujących z dziećmi.


Turystyka na obszarach wiejskich

Organizacja wypoczynku na terenie wiejskim i zielonym oraz umożliwianie poznawania kultury i życia wsi.


Turystyka prozdrowotna

Umożliwianie turystom regeneracji fizycznej i psychicznej oraz wypoczynku na łonie natury; promocja aktywności fizycznej, relaksu i zdrowego odżywiania.


Turystyka zrównoważona

Organizacja wypoczynku z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnej – realizacja postulatów dot. oszczędzania wody, segregowania odpadów, korzystania z odnawialnych źródeł energii, promowania lokalnych twórców i produktów.


Turystyka bez barier

Oferta turystyczna i udogodnienia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Obiekt Bezpieczny Higienicznie

Zapewnienie bezpieczeństwa higienicznego w obiekcie poprzez zachowanie najwyższych standardów sanitarnych oraz zasad BHP i PPOŻ.


Bezpieczny Obiekt MICE

Zapewnienie bezpieczeństwa (w tym higienicznego) podczas konferencji, eventów i spotkań biznesowych.